Leveransvillkor

Offert

House of Designs offerter gäller i 30 dagar.
Förhandsofferten är en preliminär offert. Efter kontrollmätning på plats så revideras offerten i enlighet med de verkliga måtten.

Beställningsbekräftelse

Efter utförd kontrollmätning på plats hos er skickar vi en ny offert efter de faktiska måtten för godkännande. Vi skickar även med en produktionsritning så att ni får en bra bild av placeringar av håltagningar samt ser hur skivorna ser ut.
Godkännandet sker med fördel via epost. 

Showroom och prover

I vårt showroom finns det varuprover och produktexempel som visar produktens egenskaper, färg samt stenytans utseende efter bearbetning. Eftersom natursten kan variera i färg och mönster, kan det finnas skillnader vad det gäller färg, mönster och struktur mellan provet och just din bänkskiva. Det samma gäller för de prover vi skickar hem till våra kunder. 

I Carrara marmor kan det finnas små luftbubblor, de ser ut som ljusa prickar eller små, små hål i stenytan. Små prickar och hål som inte går att polera bort kan även finnas i graniten, där belysningen påverkar dess synlighet.

Ritningar och mätning

Det är väldigt bra om kunden kan skicka oss en köksritning eller enkel skiss när vi ska lämna offert. Efter godkänd preliminär offert så bokar vi in en tid för kontrollmätning. Normalt så har vi möjlighet att komma och mäta hos er redan efter 2-5 dagar. När vi kommer för att mäta måste köket stå väl förankrat och inga förändringar får ske efter mätningstillfället. Detta gäller passbitar och justeringar i höjd och sidled etc. Om köket inte skulle vara klart för mätning när vi kommer måste vi debitera en avgift. 

Exakthet i behandlingsteknik

Följande små avvikelser är tillåtna och accepterade vid behandling av stenskivor:
Ett 90 gradigt hörn +/- 2%
Böjning +/- 2%
Tjocklek +/- 3 mm 
Urtag för vattenkran +/- 3 mm längd och bredd
Centerlinje för diskho (CC) +/- 3 mm
Urtag för diskho +/- 2 mm
Urtag för spishäll +/- 0-3mm.
Dessa avvikelser gäller i fall möbelstommar är rätt monterade och väggar/golv raka.
Avvikelser kan bli större om väggar inte är raka eller möbelstommar är undermåligt monterade.

Betalningsvillkor

Betalningsvillkor för privatpersoner är 5 dagar netto efter utförd installation.

Transport och leveranstider

En ungefärlig leveranstid anges vid beställningen. Den normala leveranstiden är inom 10-15 arbetsdagar. Leveranstiden kan påverkas av våra leverantörer och underleverantörer. Med försening menas att vi inte kan leverera beställningen. Om kunden inte kan ta emot leveransen betraktas inte som försening. Om sen leverans påverkar övriga hantverkarnas bokade tider är House of Design inte skyldig att kompensera detta. Försenas leveransen mer än 4 veckor är kunden berättigad till ersättning om 10% av beställningens värde. Reglerna om ersättning gäller inte i fall vi redan vid beställningstillfället meddelat en längre leveranstid. Till exempel på grund av val av ett stenmaterial vi inte har i lager. 

Installation

I vår tjänst monteringstjänst ingår montering av bänkskivor och diskhoar. 
VVS installationer eller El installationer ingår ej. Bortmontering av gamla bänkskivor ingår normalt inte. 

Reklamation och garanti

För att vår garanti ska gälla måste följande saker vara uppfyllda
Måttagning, transporten och monteringen av stenskivor ska ha blivit utförda av vår personal eller underentreprenörer kontrakterade av oss.
Stenskivorna ska ha använts hos kunden bara till det ändamål de är avsedda. D.v.s. mekaniska, kemiska och värmeskador på stenen som har orsakats av vanvård täcks EJ av garantin.
​​​​​​​
Stenskivorna har sköts på ett lämpligt sätt; stenen har rengjorts och polerats med jämna mellanrum på det sättet som anvisas och med de medel som rekommenderats för den specifika stensorten.

Kunden skall vid leverans kontrollera om levererad produkt och produktkvalité stämmer med beskrivningen i beställningen. Det är viktigt att kunden informerar oss ang. eventuella produktfel, avvikelser i kvalité eller felaktiga mått omedelbart efter att man upptäckt sådana fel.

Vid tillverkningsfel kommer House of Design att stå för ev. reparationsåtgärd eller ersättningsvara. 
​​​​​​​

Force Majeure

Vid oförutsedda, extraordinära händelser såsom brand, översvämning, elavbrott, försening av tåg, transportbåt eller andra transportmedel, importförbud, naturkatastrof, krig, driftstopp i verktyg/maskin mm som ej kan förutses gäller ej dessa leveransvillkor.